uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLIX/345/13

30-10-2013 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

XLIX/344/13

30-10-2013 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

XLIX/343/13

30-10-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych” - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach"

XLIX/342/13

30-10-2013 ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2014 rok

XLIX/341/13

30-10-2013 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” w ramach Działania 9.2. PO KL

XLIX/340/13

30-10-2013 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Energia odnawialna – dziedzina przyszłości” w ramach Działania 9.2. PO KL

XLIX/339/13

30-10-2013 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” w ramach Działania 9.2. PO KL

XLIX/338/13

30-10-2013 zmiany Uchwały NR XXXVIII/253/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

XLIX/337/13

30-10-2013 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

XLIX/336/13

30-10-2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

XLIX/335/13

30-10-2013 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:14.11.2013 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.11.2013 09:42