Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2016 roku

­

 

 

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXII/167/16

24-05-2016 udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowego - chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki"

XXII/166/16

24-05-2016 udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznegopod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk"

XXII/165/16

24-05-2016 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup 2 sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń"

XXII/164/16

24-05-2016 wyrażenia zgody na aplikowamie o dofinansowanie zadania pn. "Pielegnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach".

XXII/163/16

24-05-2016 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

XXII/162/16

24-05-2016 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/128/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2016

XXII/161/16

24-05-2016 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Gminą Pabianice

XXII/160/16

24-05-2016 powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi

XXII/159/16

24-05-2016 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

XXII/158/16

24-05-2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2016 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2016 14:46 rejestr uchwał rady powiatu pabianickiego podjętych w maju 2016 roku (Dorota Chojak)