Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2007 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

60/07

5-04-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

61/07

5-04-2007

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Pabianicach

62/07

5-04-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Pabianicach

63/07

5-04-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim

64/07

5-04-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie

65/07

5-04-2007 wytypowania osób do podpisania porozumienia

66/07

11-04-2007 uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

67/07

11-04-2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

68/07

11-04-2007 uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach

69/07

11-04-2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim

70/07

11-04-2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ksawerowie

71/07

11-04-2007 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

72/07

11-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

73/07

16-04-2007 uchylenia niektórych uchwał

74/07

16-04-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

75/07

16-04-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

76/07

16-04-2007 wytypowania osób do podpisania umowy dotacji

77/07

16-04-2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Konstantynowie Łódzkim

78/07

16-04-2007 powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim

79/07

16-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

80/07

23-04-2007 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu
w rachunku kredytowym w walucie polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku oraz do wystawienia weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową

81/07

24-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

82/07

24-04-2007 upoważnienia osób do potwierdzania za zgodność
z oryginałem dokumentów związanych z realizacją
projektu pt. „Przebudowa ul. Rypułtowickiej w Pabianicach”

83/07

27-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2008 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2008 15:44 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2008 14:03 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2008 10:42 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2008 10:17 Rejestr uchwał zarządu podjętych w kwietniu 2007 r. (Dorota Chojak)