Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2007 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

VII/47/07

29-03-2007 wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Miejskiej
w Łodzi o zmianę granic Miasta Łodzi w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków

VII/48/07

29-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

VII/49/07

29-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

VII/50/07

29-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok
w związku z realizacją projektu "Nowa szansa
dla ŻAKA II"

VII/51/07

29-03-2007 ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im. Al. Kamińskiego
w Porszewicach w 2007 roku.

VII/52/07

29-03-2007 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2007 roku

VII/53/07

29-03-2007 zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

VII/54/07

29-03-2007 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2006
wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na rok 2007

VII/55/07

29-03-2007 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2007 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

VII/56/07

29-03-2007 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź

VII/57/07

29-03-2007 powiadomienia Skarbnika Powiatu Pabianickiego
o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Pabianickiego oświadczenia

VII/58/07

29-03-2007 powiadomienia Sekretarza Powiatu Pabianickiego
o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Pabianickiego oświadczenia

VII/59/07

29-03-2007 wygaśnięcia mandatu radnego

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2008 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2008 10:26 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
10.12.2008 09:13 Rejestr uchwał rady podjętych w marcu 2007 roku (Dorota Chojak)