Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2009 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

337/09

02-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

338/09

09-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

339/09

09-03-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
2 000 000,00 zł

340/09

16-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

341/09

23-03-2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu ,,Pracuj
dla siebie" w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty
dla wszystkich", Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

342/09

23-03-2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Tygrysy
biznesu w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz upoważnienia osób
do podpisania umowy o dofinansowanie

343/09

23-03-2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Siła biznesu
w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 oraz upoważnienia osób do podpisania
umowy o dofinansowanie

344/09

23-03-2009 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

345/09

23-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

346/09

23-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

347/09

23-03-2009 udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego

348/09

23-03-2009 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu "Akademia efektywnego nauczania - wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu pabianickiego" w ramach działania 9.1.2. PO KL

349/09

30-03-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
2 000 000,00 zł

350/09

23-03-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

351/09

30-03-2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji
przetargowej oraz trybu jej pracy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2009 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2009 00:43 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2009 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2009 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.04.2009 11:30 Rejestr uchwał zarządu podjętych w marcu 2009 r. (Dorota Chojak)
09.04.2009 08:39 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)