Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2009 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLVI/338/09

07-10-2009 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Etap I" oraz "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Etap II"

XLVI/339/09

07-10-2009 zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013

XLVI/340/09

07-10-2009 Wieloletniego Programu Operacyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009-2014

XLVI/341/09

07-10-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLVII/342/09

29-10-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLVII/343/09

29-10-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLVII/344/09

29-10-2009 podziału dodatkowych środków otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane w roku 2009.

XLVII/345/09

29-10-2009 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

XLVII/346/09

29-10-2009 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

XLVII/347/09

29-10-2009 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w Łodzi

XLVII/348/09

29-10-2009 Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010

XLVII/349/09

29-10-2009 uchylenia uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
Nr XLIV/323/09 z dnia 11 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego

XLVII/350/09

29-10-2009 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

XLVII/351/09

29-10-2009 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2009 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2010 15:14 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.11.2009 10:22 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
09.11.2009 10:17 Rejestr uchwał rady powiatu podjętych w październiku 2009 roku (Dorota Chojak)