Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2010 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

506/10

04-05-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

507/10

04-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

508/10

04-05-2010 wytypowania osób do podpisania porozumienia

509/10

04-05-2010 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

510/10

04-05-2010 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej
w Konstantynowie Łódzkim

511/10

04-05-2010 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach

512/10

10-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

513/10

10-05-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

514/10

10-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

515/10

10-05-2010 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
4 000 000,00 zł

516/10

14-05-2010 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach

517/10

14-05-2010 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim

518/10

17-05-2010 likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy DPS
w Konstantynowie Łódzkim

519/10

17-05-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

520/10

17-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

521/10

24-05-2010 zmiany regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

522/10

24-05-2010 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

523/10

24-05-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

524/10

24-05-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

525/10

24-05-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

526/10

24-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

528/10

27-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

529/10

31-05-2010 upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli
w związku z realizacją zadań: 1. Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pabianickiego oraz pozyskania dotacji na ten cel z WFOŚiGW w Łodzi 2.Realizacja zadania
w związku z przyznaną dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzetu informatycznego.

530/10

31-05-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

531/10

31-05-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2010 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2010 11:21 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.06.2010 11:17 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.06.2010 13:16 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.06.2010 12:08 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.06.2010 12:00 Rejestr uchwał zarządu podjętych w maju 2010 roku (Dorota Chojak)