Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2012 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

237/12

30-03-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

236/12

26-03-2012 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z przystąpieniem do projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"

235/12

26-03-2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.

234/12

26-03-2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5.

233/12

26-03-2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.

232/12

26-03-2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącegoim. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132.

231/12

26-03-2012 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

230/12

26-03-2012 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego

229/12

26-03-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

228/12

26-03-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

227/12

19-03-2012 zmienająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

226/12

19-03-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

225/12

14-03-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

224/12

12-03-2012 określenia podziału i wysokości dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 r.

223/12

12-03-2012 zmianiająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

222/12

12-03-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

221/12

12-03-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

220/12

12-03-2012 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

219/12

05-03-2012 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 3 000 000,00 zł

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2012 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2012 09:45 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.04.2012 15:04 rejestr uchwał zarządu powiatu podjętych w marcu 2012 r. (Dorota Chojak)