Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2013 roku

­

 

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

419/13

31-01-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

418/13

31-01-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

417/13

28-01-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

416/13

28-01-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

415/13

28-01-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

414/13

28-01-2013 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

413/13

28-01-2013 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
ul. Kazimierza

412/13

21-01-2013 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z przystąpieniem do projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"

411/13

14-01-2013 zmieniająca regulamin pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

410/13

07-01-2013 ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

409/13

07-01-2013 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego

408/13

07-01-2013 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących

407/13

07-01-2013 wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2013 rok

406/13

07-01-2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8

405/13

07-01-2013 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

404/13

07-01-2013 zmian w składzie Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

403/13

07-01-2013 zmian w Regulaminie pracy Komisji Przetargowej
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2013 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2013 09:32 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
20.02.2013 09:31 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.02.2013 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.02.2013 13:12 rejestr uchwał zarządu powiatu pabianickiego podjętych w styczniu 2013 roku (Dorota Chojak)