Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2014 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

639/14

27-01-2014 ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochronyi promocji zdrowia w 2014 roku .

638/14

27-01-2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

637/14

27-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok
.

636/14

27-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok
.

635/14

27-01-2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

634/14

27-01-2014 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM
w Pabianicach”
.

633/14

27-01-2014 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Ekoludek chce poznać i zrozumieć, by przyrodę chronić umieć…” – program przyrodniczo
-ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 5 w Pabianicach
.

632/14

27-01-2014 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół
Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach, ul. Św. Jana 27”
.

631/14

27-01-2014 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem
o dofinansowanie zadania
pn. „Remont i doposażenie kompleksu sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 1
w Pabianicach”
.

630/14

20-01-2014 zmian w Regulaminie konkursu na logo i hasło promocyjne Powiatu pabianickiego ogłoszenia konkursu na logo i hasło promocyjne powiatu pabianickiego .

629/14

13-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok
.

628/14

13-01-2014 przekazania upranień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

627/14

13-01-2014 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego .

626/14

07-01-2014 ustalenia harmonogramu dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok
.

625/14

07-01-2014 wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2014 rok .

624/14

07-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie procedur kontroli finansowej .

623/14

07-01-2014 zmian w Regulaminie pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach.
uchylony

622/14

07-01-2014 zmian w składzie Komisji Przetargowej
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
.

621/14

02-01-2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

620/14

02-01-2014 upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli .

619/14

02-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego
w zakresie realizacji projektu Rekiny biznesu w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
.

618/14

02-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Skuteczny urząd – 6 w ramach Działania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .

617/14

02-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego
w zakresie realizacji projektu „Młodzi niezależni” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
.

616/14

02-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Skuteczny urząd - 5 w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .

615/14

02-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe perspektywy” w ramach Poddziałania 6.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego
w zakresie jego realizacji
.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2014 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.09.2018 10:12 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
15.07.2014 11:40 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
15.07.2014 11:36 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
11.02.2014 10:33 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
05.02.2014 12:28 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
05.02.2014 11:33 rejestr uchwał zarządu powiatu pabianickiego podjętych w styczniu 2014 roku (Dorota Chojak)