Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Każda informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r.,
 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112. 1198),
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.