Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2021 14:19 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2022”.
26.10.2021 14:16 Plan zamówień publicznych na 2021 r. - Aktualizacja IV kwartał
29.07.2021 14:17 Informacja
19.04.2021 18:29 Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2030. Zgodnie z załącznikami. pismo o konsultacjach, projekt strategii, formularz zgłoszeń uwag do projektu strategii
17.09.2020 10:14 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.09.2020 10:07 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.03.2020 08:46 Komunikat
20.02.2020 12:59 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
20.02.2020 12:30 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.02.2020 14:33 Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
17.02.2020 14:17 Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
03.02.2020 13:30 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.02.2020 13:27 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
03.12.2019 16:53 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
25.06.2019 13:19 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób upośledzonych
08.03.2019 14:12 Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
01.03.2019 09:17 Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze