Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2017 15:18 Zawiadomienie 6341 63 - odwodnienie drogi wewnetrznej - ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
26.10.2017 15:15 Zawiadomienie 6351 59 2017 - odwodnienie drogi gminnej nr 108053E w Orpelowie gm. Dobroń
26.10.2017 15:06 Zawiadomienie 6341 58 2017 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 75/9 w m. Stanisławów Nowy gm. Lutomiersk
28.09.2017 09:56 Zawiadomienie 6341 57 - przebudowa rowu R-N-17/1 poprzez zamontowanie przepustu o śr. 400 mm na działce 118/2 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim
05.09.2017 14:52 Obwieszczenie - Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków deszczowych w związku z przebudową ulicy Szczecińskiej w Łodzi
05.09.2017 14:48 Zawiadomienie 6341 52 odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego R-H w km 7+582
05.09.2017 14:44 Obwieszczenie - Decyzja Nr 949/2017
14.08.2017 12:06 Zawiadomienie 6341 42 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej w Konstantynowie z Zakładu PPHU THORAX Konstantynów ul. Górna 74
14.08.2017 12:03 Zawiadomienie 6341 48 - Odwodnienie drogi gminnej w Stoczkach porąbkach gm. Dłutów
04.08.2017 11:45 Zawiadomienie 6341 47 - przebudowa rowu przydrożnego w ulicy Szerokiej na działce nr ew. 1456 w Ksawerowie
04.08.2017 11:42 Zawiadomienie 6341 45 - odprowadzenie scieków z przelewu burzowego nr 6 do rzeki Dobrzynki w km 6+488
04.08.2017 11:34 Zawiadomienie 6341 40 - odbudowa stawu ziemnego w Malanowie na działce nr ew. 219 gm. Lutomiersk
04.08.2017 11:31 Zawiadomienie 6341 39 - pietrzenie wód rzeki Jesionki na potrzeby stawów w Dłutowie
04.08.2017 11:27 Zawiadomienie 6341 38 - odprowadzenie ścieków desczowych z ulicy Kwiatowej w Orpelowie
04.08.2017 11:20 Zawiadomienie 6341 37 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Ner w km 105+550 z ulicy Pabianickiej w Łodzi
04.08.2017 11:09 Zawiadomienie 6341 46 - przebudowa rowu R-6 na działce nr ew. 498 w Rydzynach
04.08.2017 11:07 Zawiadomienie 6341 41 - przebudowa sieci drenarskiej w Górce Pabianickiej
04.08.2017 11:04 Zawiadomienie 6341 28 - pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego w Woli Zaradzyńskiej.
04.08.2017 10:58 Zawiadomienie 6341 21 - odprowadzenie ścieków przemysłowych z PPHU THORAX w Konstantrynowie Łódzkim
03.08.2017 14:35 Zawiadomienie 6341 12 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji z Zakładu Lumineds Poland S.A. w Pabianicach
03.08.2017 14:31 Zawiadomienie 6341 16 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z Farbiarni Andrzej Bartosiak w Konstantynowie Łódzkim
03.08.2017 14:26 Zawiadomienie 6341 14 - odprowadza scieków przemysłowych do kanalizacji z zakładu Clariant Plastics & Coating w Konstantynowie Łódzkim
03.08.2017 14:19 Zawiadomienie 6341 13 - odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki w km 8+467 w Pabianicach
03.08.2017 14:16 zawiadomienie 6341 5 - pobór wód podziemnych w Pabianicach ul. Partyzancka 195/197
10.07.2017 12:07 Zawiadomienie 6341 35 - nienalezyte utrzymanie urządzenia wodnego tj. kanału k-100 na nieruchomosci przy ul. Piłsudskiego 61 w Pabianicach działka nr. ew. 137

1 2 następna