Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2020 10:47 Informacja o wyniku III przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31
28.12.2020 10:41 Informacja o wyniku II przetargu dot. działek położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
08.12.2020 13:57 Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
08.12.2020 13:49 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w gminie Pabianice, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 15 Okołowice jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8 i 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie.
20.11.2020 09:30 Wezwanie do dostarczenia dokumentów - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, położonej w gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki nr 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7.
20.11.2020 09:25 Pismo do Starostwa Powiatowego w Łasku z prośbą o udostępnienie akt archiwalnych - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, położonej w gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7.
20.11.2020 09:18 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki nr : 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7.
17.11.2020 14:33 Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Chechło Drugie jako działka nr 46/2
10.11.2020 11:11 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działki nr: działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31.
03.11.2020 09:58 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0017 P-17 jako działki nr: 3/10, 3/11 i 3/12.
03.11.2020 09:20 Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-13 jako działka 100/2.
02.11.2020 12:13 Informacja o wyniku II przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31
22.10.2020 12:41 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dot. gm. Lutomiersk, obr. 13 Kazimierz, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk, działka nr 7.
20.10.2020 10:29 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 30 Zofiówka jako działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
20.10.2020 09:14 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6.
12.10.2020 12:36 Informacja o wyniku I przetargu dot. działek położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6
08.10.2020 12:14 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej, w obrębie 0010 Ksawerów, część działki nr 862
06.10.2020 13:44 Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.
06.10.2020 13:14 Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6.
29.09.2020 11:21 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach - ulica Warszawska, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie P-10 jako działka nr 369/9 o pow. 0,0122 ha oraz w obrębie P-11 jako działki: nr 62/4 o pow. 0,0194 ha i nr 62/5 o pow. 0,0149 ha.
22.09.2020 10:59 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, działki nr: działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31.
15.09.2020 12:44 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
14.09.2020 13:44 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
14.09.2020 13:06 Informacja o wyniku I przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej działki nr: 2166/28, 2166/29, 2166/31
08.09.2020 11:33 Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie 0017 K-17, część działki nr 128/1

1 2 3 następna