Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2021 11:58 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
01.12.2021 09:58 Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
19.11.2021 09:38 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
12.11.2021 13:24 Informacja o zaopiniowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
10.11.2021 14:56 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
04.11.2021 10:00 Informacja o przekazaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028" do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
04.11.2021 09:55 Informacja o przekazaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028" do zaopiniowania przez organ wykonawczy województwa.
04.11.2021 09:45 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" (wraz ze sporządzoną dla niego prognozą oddziaływania na środowisko)
02.11.2021 10:04 Zawiadomienie
19.10.2021 08:12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
11.10.2021 15:36 Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
06.10.2021 15:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
24.09.2021 13:51 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
22.09.2021 11:21 Informacja
17.09.2021 11:50 Uzgodnienie RDOŚ w Łodzi - uzgodnienie zakresu prognozy ooś
17.09.2021 11:45 Opinia RDOŚ w Łodzi - odmowa uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia ooś
14.09.2021 12:40 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
09.09.2021 13:42 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
17.08.2021 15:00 Obwieszczenie
09.08.2021 12:45 Obwieszczenie
30.07.2021 09:37 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.07.2021 09:33 Decyzja
13.07.2021 09:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
07.07.2021 11:49 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
07.07.2021 10:42 zawiadomienie o prowadzeniu postępowania

1 2 3 następna