Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2006 14:56 Zawiadomienie 6223 13 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanego obszaru drogi krajowej nr 14 na odcinku od km 77+075 do km 77+915
21.06.2006 14:12 Zwrot części pieniędzy wydatkowanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
07.06.2006 10:55 Zawiadomienie 6224 6 06 - wykonanie stawu na działce nr ew. 237/9 w miejscowości Trupianka - Orzechów
07.06.2006 10:44 Zawiadomienie 7628 1 06 - pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni Miejskiej "Konstantynowska"
30.05.2006 15:05 Zawiadomienie 6223 11 06 - pobór wód podziemnych z ujęcia we wsi Markówka gm. Dobroń oraz odprowadzenie ścieków z SUW
26.05.2006 15:57 Zawiadomienie 6224 5 06 - wykonanie dwóch stawów w miejscowości Zalew gm. Lutomiersk
25.05.2006 13:26 Zawiadomienie 6223 9 06 - pobór wody z jednej studni głębinowej nr I, zlokalizowanej na działce nr ew. 232/5 w Pabianicach ulica Działkowa 11
16.05.2006 09:30 Zawiadomienie 6223 10 06 - pobór oraz odprowadzenie wód do rowu z obiektu stawowego połozonego na działce nr ew. 120 we Wrzącej w Lutomiersku
11.05.2006 10:06 Zawiadomienie 6223 8 06 - pobór wody ze studni głebinowych zlokalizowanych w Pabianicach ul. Grobelna 8
24.04.2006 10:41 Zawiadomienie 6223 7 06 - pobór wody ze studni głebinowej zlokalizowanej na działce nr 27/2 w Pabianicach ul. Partyzancka 161
06.04.2006 13:36 Zawiadomienie 6223 10 03-06 - pobór wody z dwóch studni zlokalizowanych w Ignacewie Konstantynów Ł
30.03.2006 12:49 Zawiadomienie 6223 6 06 - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Łaskiej i do ziemi
24.03.2006 15:56 Zawiadomienie 6223 5 06 - wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody z dwóch studni głebinowych w Ksawerowie
08.03.2006 16:00 Zawiadomienie 6223 4 06 - pobór wody ze studni głębinowej zlokalizowanej w Pabianicach ul. 20 Stycznia dz. 129/2
17.02.2006 14:50 Zawiadomienie 6223 2 06 - pobór wody ze studni głębinowej zlokalizowanej w Pabianicach przy ulicy Partyzanckiej 105/127
01.02.2006 15:34 Zawiadomienie 6224 3 06 - dotyczące budowy stawu na działce nr ew. 69 w Prusinowicach gm. Lutomiersk
25.01.2006 14:07 Zawiadomienie 6224 2 06 - wykonanie stawu na działce 61/1 w Wymysłowie Piaski wraz z poborem odprowadzeniem wody z rowu R-43
23.01.2006 16:09 Zawiadomienie 6224 1 06 - wykonanie stawu na działce nr ew. 76/29 w Szynkielewie
16.01.2006 15:55 Zawiadomienie 6224 1 06 - piętrzenie wód powierzchniowych oraz odprowadzenie wód do rowu z obiektu stawowego w Zalewie gm. Lutomiersk

poprzednia 1 2