Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 10:39 Informacja o wyborze oferty
23.11.2021 14:57 Informacja o wyborze oferty
18.11.2021 09:06 Informa o złożonych ofertach
10.11.2021 14:20 Zaproszenie do zlozenia oferty
08.11.2021 09:56 Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty
20.10.2021 14:21 Informacja o wyborze oferty
20.09.2021 14:22 Zaproszenie do zlozenia oferty
13.08.2021 12:31 Ogłoszenie o wyniku postępowania
10.08.2021 15:26 Ogłoszenie o wyniku postępowania
06.08.2021 12:13 Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty
22.07.2021 11:26 Ogłoszenie przetargu
15.07.2021 12:53 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.07.2021 14:55 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
07.07.2021 15:57 Informacja z otwarcia ofert w dniu 7.07.2021 r.
07.07.2021 14:43 Informacja dotycząca wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia
06.07.2021 13:54 Informacja z otwarcia ofert
06.07.2021 13:05 Informacja dotycząca wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia
06.07.2021 09:20 Odpowiedzi dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 1/RDR/PN/2021 z dn. 28 czerwca 2021 r.
28.06.2021 13:20 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
21.06.2021 09:16 Zapytanie Ofertowe
28.12.2020 12:56 Zaproszenie do składania ofert
23.12.2020 17:41 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
01.12.2020 14:19 Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
01.12.2020 08:31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”.
10.09.2020 15:12 Informacja o udzieleniu zamówienia

1 2 następna