Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2008 08:25 Zawiadomienie 6223 34 07 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych w Lutomiersku ul. 3-go Maja 38 do ziemi na działce nr ew. 187
07.01.2008 08:19 Zawiadomienie 6223 31 07 - wspólne korzystanie z wód cieku Huta Dłutowska na potrzeby stawów zlokalizowanych w Rydzynach 94 i 94A.
19.12.2007 11:11 Zawiadomienie 6223 32 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z centrum logistycznego do ziemi przy ul. Mysliwskiej 34a w Pabianicach.
06.12.2007 09:35 Zawiadomienie 6223 30 07 - pobór wody podziemnej ze studni głebinowej na działce nr ew. 477/3 w Konstantynowie Łódzkim ul. Klonowa 93
28.11.2007 09:01 Zawiadomienie 6223 29 07 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu działek 1529/7, 1529/6, 1529/4 w Ksawerowie ul. J.Pawła II nr 1
15.11.2007 09:06 Zawiadomienie 6223 28 07 - odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Pabianiki w km 0+124 oraz 0+263 z terenu działki 135/12 w Pabianicach przy ul. G. Roweckiego 8A
09.11.2007 12:41 Zawiadomienie 6223 18 07 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni zlokalizowanej w Światnikach
23.10.2007 16:49 Zawiadomienie 6223 27 07 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 493/2 i 493/4 w Dobroniu Poduchownym przy ul. J. Słowackiego do rowu otwartego.
02.10.2007 13:22 Zawiadomienie 6224 16 07 - przejście przyłączem kablowym NN pod korytem rzeki Pabianki w km 0+521 w Pabianicach.
27.09.2007 09:07 Zawiadomienie 6224 15 07 - wykonanie deszczowni i drenowania w szkółce leśnej w Drzewocinach gm. Dłutów
17.09.2007 08:34 Zawiadomienie 6223 24 07 pobór wody podziemnej z terenu PPHU Jakub Wendler Pabianice ul. Traugutta 4a.
11.09.2007 16:41 Zawiadomienie 6223 25 07 - odprowadzenie wód z terenu boiska przy ZS Nr 2 w Pabianicach przy ul. Św. Jana 27 do ziemi.
10.08.2007 10:47 Zawiadomienie 6223 22 07 - pobór wody podziemnej z ujęcia SUW na działce nr 303/2 w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów.
27.07.2007 08:44 Zawiadomienie 6223 23 07
12.07.2007 10:16 OS.PM.6223/21-1/07 Zawiadomienie OŚ.PM6223/21-1/07odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego do Pabianki
12.07.2007 10:10 OŚ.PM.6223/20-1/07 Zawiadomienie OŚ.PM.6223/20-1/07odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego do Dobrzynki
06.07.2007 13:27 informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności S.P. z terenu powiatu
14.06.2007 14:57 Zawiadomienie 6224 14 07 - wykonanie przebudowy istniejącego stawu ziemnego na działkach nr ew. 19, 20, 22/6 w Nowej Gadce gm. Ksawerów
08.06.2007 10:45 Zawiadomienie 6223 19 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu projektowanego zakładu metalowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 62 do rzeki Dobrzynki w km 5+559.
08.06.2007 10:39 Zawiadomienie 6223 16 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu projektowanego zakładu w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej 7/8.
05.06.2007 16:47 Zawiadomienie 6224 13 07 - przebudowa lewej skarpy rzeki Jesionki w km 10+655 w Dłutowie.
04.06.2007 15:49 Zawiadomienie 6223 18 07 - wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody podziemnej ze studni głebinowej na działce 64/3 w Światnikach 11 gm. Pabianice.
04.06.2007 15:41 Zawiadomienie 6223 17 07 - odprowadzenie ścieków opadowych do ziemi z terenu Zakładu Produkcji Lodów "KILARGO"
21.05.2007 13:02 Komunikat Nadleśnictwa Kolumna w sprawie zabiegu chemicznego zwalczania szkodnika sosny
17.05.2007 09:14 Zawiadomienie - 6224 12 07 - przejście kolektorem sanitarnym o śr. 500 pod rzeką Pabianką w km 0+688 w Pabianicach.

1 2 3 następna