Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2008 14:43 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:40 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:32 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:22 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:19 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:15 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:10 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2007r.
10.03.2008 14:08 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2007 roku
10.03.2008 14:04 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2007 roku
06.11.2007 15:28 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2007 roku
05.11.2007 14:06 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2007 roku
05.11.2007 14:01 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2007 roku
05.11.2007 13:57 Rb-N sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2007 roku
05.11.2007 13:41 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2007 roku
05.11.2007 13:34 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2007 roku
23.08.2007 15:11 Rb-28S - korekta - sprawozdanie za wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2007 r.
17.08.2007 14:22 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:47 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:43 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:35 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:31 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:22 Rb-N sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2007 roku
16.08.2007 12:19 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2007 roku
15.05.2007 13:11 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2007 r.
15.05.2007 13:07 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2007 r.

1 2 następna