Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2009 15:32 Zawiadomienie 6223 37 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Parkowej w Piatkowisku gm. Pabianice
11.12.2009 13:43 Zawiadomienie 6223 36 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Nowotki w Ksawerowie do rzeki Gadki w km 2+680
11.12.2009 13:34 Zawiadomienie 6223 34 09 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Jana Pawła II w Ksawerowie do rowu przydrożnego
03.12.2009 12:28 Zawiadomienie 6223 19 09 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu stacji paliw Statoil nr 518 i myjni samochodowej przy ul. Łaskiej 3/5 w Pabianicach
24.11.2009 13:08 Zawiadomienie 6224 30 09 - wykonanie skrzynek rozsączających i odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do gruntu na działce nr ew. 731 w Kazimierzu gm. Lutomiersk
12.11.2009 08:35 Zawiadomienie 6223 33 09 - odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z terenu PPHU IMPOL w Gospodarzu
12.11.2009 08:12 Zawiadomienie 6223 32 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu firmy EKOWALT w Jadwininie gm. Pabianice
12.11.2009 08:03 zawiadomienie 6223 31 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z drogi powiatowej w Kazimierzu
03.11.2009 11:57 Zawiadomienie 6224 29 09 - odprowadzanie wód opadowych do ziemi z dachu budynku produkcyjno-usługowego poprzez projektowane studnie chłonne w Konstantynowie Łódzkim ul. Kolejowa 42
03.11.2009 11:47 zawiadomienie 6223 30 09 - odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej w Pabianicach przy ul. Bugaj 105 do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
27.10.2009 14:10 Zawiadomienie 6224 28 09 - wykonanie drenażu opaskowego na działkach nr ew. 850 i 851 we wsi Dobroń Poduchowny i odprowadzenie wód gruntowych do rowu.
23.10.2009 11:47 Zawiadomienie 6224 27 09 - przejście gazociągiem pod dnem rzeki Ner w km 88+900 w Konstantynowie Łódzkim
14.10.2009 15:49 Zawiadomienie 6223 28 09 - pobór wód podziemnych ze studni w Ksawerowie dziłka nr ew. 1759/1
24.09.2009 10:43 Zawiadomienie 6223 27 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do rzeki Pabianki w km 0+726 z terenu Oddziału SUWARY S.A. w Pabianicach ul. G. Roweckiego 1B
23.09.2009 15:30 Zawiadomienie 6224 26 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej w Czyżeminie gm. Dłutów za pomoćą projektowanych rowów
18.09.2009 13:03 Zawiadomienie 6224 25 09 - wprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające ścieków deszczowych z powierzchni projektowanych boisk w Konstantynowie ul. Sadowa 5/7
15.09.2009 09:44 Zawiadomienie 6224 24 09 - wykonanie stawu na działce nr ew. 1607 w Ksawerowie ul. Zachodnia 43.
07.09.2009 15:27 Zawiadomienie 6224 23 09 - wykonanie przebudowy rowu R-F poprzez zamontowanie zastawki drewnianej w hm 0+20 na terenie lasów Leśnictwa Mogilno w Dobroniu Małym
07.09.2009 15:15 Zawiadomienie 6224 22 09 - przejście przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ul. Cegielnianej w Konstantynowie Łódzkim
07.09.2009 15:03 Zawiadomienie 6224 21 09 - przejście przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ciągu ul. Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim
07.09.2009 14:50 Zawiadomienie 6224 20 09 - przejście przepustem "MULTIPLATE" przez koryto rzeki Łódki w ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.
07.09.2009 14:43 Zawiadomienie 6223 26 09 - pobór wód podziemnych ze studni studni głębinowej zlokalizowanej w Pabianicach ul. Grobelna 7
07.09.2009 14:35 Zawiadomienie 6223 25 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulic Kościelna, Langiewicza, Łąkowa do rzeki Łódki w Konstantynowie Łódzkim
27.08.2009 12:55 Zawiadomienie 6223 24 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi z terenu PPH JAMIR w Bechcicach gm. Lutomiersk.
27.08.2009 12:47 Zawiadomienie 6224 19 09 - likwidacja rowu na działce nr ew. 623 w Dobroniu Poduchownym.

1 2 3 następna