Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2011 12:06 Zawiadomienie 6223 24 10 - odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzen kanalizacyjnych z Zakładu Produkcji Walców Drukarskich YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o. zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim
07.01.2011 13:14 Zawiadomienie 6224 38 10 - odbudowa zbiornika retencyjnego "Zofiówka" zlokalizowanego na dz.nr ew. 88 w zofiówce gm Lutomiersk
07.01.2011 13:04 Zawiadomienie 6223 21 10 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Pabianki projektowanymi wylotami w km 0+948 i w km 0+848
29.12.2010 11:00 Zawiadomienie 6224 37 10 - wykonanie urządzeń wodnych w Bechcicach gm. Lutomiersk
16.12.2010 14:03 Zawiadomienie 6224 36 10 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 541 w Konstantynowie Łódzkim
16.12.2010 13:53 Zawiadomienie 6224 35 10 przebudowa rowu przedroznego w ulicy Nowej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
15.12.2010 09:49 Zawiadomienie 6224 34 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie ulicy Nadrzecznej w Konstantynowie Łódzkim
09.12.2010 11:02 Zawiadomienie 6224 32 10 - wykonanie robót w wodzie obejmujących podczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki Łódki w Konstantynowie Łodzkim na odcinku od km 1+370 do 4+666
01.12.2010 10:51 Zawiadomienie 6224 31 10 - przejście kablem energetycznym nad korytem rzeki ner w km 74+260 w Zygmuntowie gm. Lutomiersk
17.11.2010 12:07 Zawiadomienie 6223 20 10 - pobór wód podziemnych z trzech studni w m. Górka Pabianicka gm. Pabianice
08.11.2010 15:56 Zawiadomienie 6224 30 10 - przejście napowietrzną linia elektroenergetyczną NN nad korytem rzeki Ner w km 91+097 w m. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim
08.11.2010 15:37 Zawiadomienie 6224 28 10 - wykonanie stawu na działce nr 153 w Zalewie gm. Lutomiersk
27.10.2010 15:22 Zawiadomienie 6224 29 10 - wykonanie przejścia przyłączem kablowym NN pod korytem rzeki Pabianki w km 0+521 w Pabianicach ul. Kilińskiego
27.10.2010 14:26 Zawiadomienie 6224 26 10 - wykonanie urządzenia wodnego studni nr 2 na terenie Zakładu Włokienniczego Biliński w konstantynowie Łódzkim ul. Mickiewicza 29
19.10.2010 13:28 Zawiadomienie 6224 27 10 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na terenie ul. Złotej w Piatkowisku gm. Pabianice.
19.10.2010 13:07 Zawiadomienie 6223 19 10 - pobór wód podziemnych ze studni nr 2, 3 i I oraz legalizacje urządzeń wodnych tj. studni nr 3 i I na terenie Farbiarni Andrzej Bartosiak w Konstantynowie Łódzkim
01.10.2010 09:29 Zawiadomienie 6224 25 10 - przebudowa rowów przydrożnych w ulicy Handlowej w Ksawerowie.
28.09.2010 14:17 Zawiadomienie 6224 24 10 - przebudowa rowu na działce nr ew. 269 w Ksawerowie przy ul. Traktorowej 2.
16.09.2010 13:07 Zawiadomienie 6224 23 10 - przebudowa rowu melioracyjnego R-6 w hm 1+56 do 1+76 w Rydzynach.
16.09.2010 12:53 Zawiadomienie 6224 22 10 - budowa rowów przydrożnych wzdłuz drogi gminnej 108023E w Hermanowie gm. Pabianice wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych do gruntu.
09.09.2010 15:33 Zawiadomienie 6223 17 10 - wykonanie studni nr 1 oraz pobor wód podziemnych w Pabianicach przy ul. Barucha 3.
09.09.2010 14:48 Zawiadomienie 6223 16 10 - wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji z terenu PFN PAFANA S.A. w Pabianicach.
08.09.2010 15:47 Zawiadomienie 6224 21 10 - likwidacja rowów przydrożnych w ulicy Mały Skręt w Ksawerowie wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do rowu przydrożnego w ulicy Wschodniej
16.08.2010 13:05 Zawiadomienie 6224 20 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710 w Mirosławicach
13.08.2010 07:49 Zawiadomienie 6223 15 10 - odprowadzenie wody z wyrobisk powydobywczych glin do rowu R-N17 oraz likwidacja tych wyrobisk zlokalizowanych w Konstantynowie Ł. dz. nr 90/13.

1 2 3 następna