Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2012 10:37 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
10.08.2012 10:36 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2012 roku
10.08.2012 10:35 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
10.08.2012 10:33 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał roku 2012
10.08.2012 10:32 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2012
10.08.2012 10:31 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2012 roku
10.08.2012 10:29 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2012 roku
10.08.2012 10:27 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2012 roku
08.05.2012 11:06 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
08.05.2012 11:05 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
08.05.2012 11:03 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
08.05.2012 11:03 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2012 roku
08.05.2012 11:01 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał roku 2012
08.05.2012 11:00 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2012
08.05.2012 10:58 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2012 roku
08.05.2012 10:56 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2012 roku
08.05.2012 10:54 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2012 roku

poprzednia 1 2