Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2012 15:50 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 39, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Polnej, obręb K-10
27.11.2012 14:39 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 120, nr 121 i nr 122 położonych w gm. Lutomiersk, w Stanisławowie Nowym
27.11.2012 09:58 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w w gminie Ksawerów, oznaczonej jako działki nr 2166/19 i 2166/20, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy budynku użytkowego
13.11.2012 08:18 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim,przy ul. Polnej, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 39
08.11.2012 07:49 Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonychw Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27 oraz przy ul. Kazimierza 10,12,14
23.10.2012 10:52 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w gm. Lutomiersk, w obrębie 22 Stanisławów Nowy, działki nr 120, nr 121, nr 122
17.10.2012 14:12 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 12/1, 12/2, 12/3 położonych w Pabianicach przy ul. Wspólnej 4
10.10.2012 08:40 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 2166/23, położonej w Ksawerowie, obręb 10 Ksawerów przy ul. Szkolnej
25.09.2012 15:36 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 103 położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
18.09.2012 08:24 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Polnej oznaczonej jako działka nr 39, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
04.09.2012 12:33 Oferta najmu
04.09.2012 08:30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 27,29 i przy ul. Kazimierza 10,12, 14
04.09.2012 08:12 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Wspólnej 4, oznaczonej jako działki nr 12/1, 12/2, 12/3
29.08.2012 08:30 Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 539/1,539/2,539/3, położonych w gm. Dobroń, obręb Mogilno Duże
28.08.2012 14:00 Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat na rzecz osoby prawnej
28.08.2012 13:48 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Ksawerów przy ul.Szkolnej, oznaczonej w obrębie 10 Ksawerów jako działka nr 2166/23
07.08.2012 13:40 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, oznaczonej w obrębie K-15 jako działka nr 103
31.07.2012 10:03 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 12, oznaczonej jako działki nr 2166/19 i 2166/20 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.
17.07.2012 07:55 Wykaz nieruchomości niezabudowanych,położonych w Pabianicach przy ul. Współnej 4, działki nr 12/1, 12/2 i 12/3, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
10.07.2012 12:08 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka nr 2166/23, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
10.07.2012 11:38 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Dobroń w Mogilnie Dużym, oznaczonej jako działki nr 539/1,539/2,539/3
12.06.2012 12:03 Informacja o wyniku IV przetargu dot. nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27 i przy ul. Kazimierza 10,12, 14
05.06.2012 10:55 Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11/F wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałami w nieruchomości wspólnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
05.06.2012 10:46 Wykaz nieruchomości położonej w P-cach przy ul. Karniszewickiej 87B,87A,działki nr 102 i 103 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat na rzecz osoby fizycznej
22.05.2012 09:00 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Dobroń w obrębie 9 Mogilno Duże, działki nr 539/1, 539/2 i 539/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1 2 następna