Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2012 13:13 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w gm. Dobroń , obręb 5 Dobroń Mały, działka nr 120/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
15.05.2012 13:09 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, działka nr 103, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
30.04.2012 12:15 Wykaz nieruchomości zabudowanej, (dot. 1/3 części - udział Skarbu Państwa), położonej w gm. Pabianice w Kudrowicach, oznaczonej jako działki nr 99,101,104
25.04.2012 12:56 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 16/2, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3
24.04.2012 15:07 Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
24.04.2012 15:00 Informacja o wyniku przetargu dot działki nr 130/3, położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4
24.04.2012 07:54 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8,działki nr 15/1, 15/23,15/29 przy ul.Kilińskiego 26/32 i Stefana"Grota" Roweckiego 8A, działki nr 135/4,135/5,135/13,135/14
17.04.2012 13:49 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w gm. Lutomiersk w Stanisławowie Nowym, działki nr 120, 121, 122 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
17.04.2012 13:32 Wykaz nieruchomości, położonej w gm. Dobroń w Róży, działka nr 93/1, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
10.04.2012 14:01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w gm. Pabianice w miejscowości Wrząca przy ul. Wiejskiej 90, oznaczonej jako działka nr 123
10.04.2012 13:21 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul.Piotra Skargi 19/21, 29, 27 i Kazimierza 10, 12, 14
27.03.2012 14:02 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w części o pow. 0,8567 ha, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 32, oznaczonej jako działka nr 75
20.03.2012 15:27 Informacja o wyniku III przetargu dot. nieruchomości położonych w Pabainicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29,27 przy ul. Kazimierza 10, 12,14
20.03.2012 11:16 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33, oznaczonej jako działka nr 57
20.03.2012 11:08 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanwej położonej w gm. Lutomiersk we wsi Wrząca przy ul. Wiejskiej 4, oznaczonej jako działka nr 130/3
06.03.2012 08:27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w części o pow. 0,1000 ha, położonych w Pabianicach przy ul. Sikorskiego 42,44/46 (działki nr 177/1,177/6,177/4)
14.02.2012 13:17 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, działka nr 16/2
07.02.2012 13:28 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w gminie Dłutów, w obrębie Świerczyna, działka nr 225.
31.01.2012 14:05 Wykaz części nieruchomości, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej działka nr 202/23
31.01.2012 13:59 Karta informacyjna dot. mienia gromadzkiego i wspólnot gruntowych
17.01.2012 15:38 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 27, 29 i ul. Kazimierza 10,12,14
17.01.2012 15:31 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8, działki nr 15/8, 15/25, 15/28
17.01.2012 12:51 Informacja o wyniku IV przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
10.01.2012 14:18 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Abstynentów "GRANICA"

poprzednia 1 2