Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2012 11:38 AB.6740.176.2012.MK Decyzja pozwolenia na budowę hali magazynowej przy ulicach Langiewicza i Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
26.06.2012 15:10 AB.6740.176.2012.MK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy hali magazynowej z zapleczem, przy ul. Langiewicza i Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
16.05.2012 13:32 AB.6740.230.2012 Decyzja pozwolenia na budowę oswietlenia ulicy Świetlickiego na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej
12.05.2012 10:20 AB.6740.231.2012 Decyzja pozwolenia na przebudowę ulicy Próżnej w Pabianicach
24.04.2012 09:07 AB.6740.230.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia nowoprojektowanej ulicy Świetlickiego w Pabianicach
13.04.2012 14:29 AB.6740.231.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy ulicy Próżnej w Pabianicach
03.04.2012 11:17 AB.6740.141.2012 Decyzja pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn i sn wraz z przyłączami w ul.: Rzgowskiej, Familijnej, Miłej i Warszawskiej w Pabianicach
14.03.2012 09:34 AB.6740.141.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej w ulicach: Rzgowskie, Miłej, Familijnej i Warszawskiej.
14.03.2012 09:30 AB.6740.130.2012 Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, gm. Pabianice
10.01.2012 14:40 AB.6740.423.2011.MK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej w Konstantynowie Łódzkim.