Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2008 14:18 Wezwanie do odebrania depozytu
08.12.2008 13:16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.08 na dostawę koksu grubego i węgla kamiennego grubego (ogł. BZP nr 250700)
05.12.2008 12:01 ogłoszenie o planowanym zakupie mebli o wartości do 14.000 euro
04.12.2008 09:55 ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14.000 euro - zaproszenie do składania ofert na dostawę art.mleczarskich do DPS w Konstantynowie Łódzkim
03.12.2008 10:15 ogłoszenie o możliwości zlecenia prac remontowo budowlanych elewacyjnych
01.12.2008 11:57 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 28.11.08 na dostawę prod. zwierzęcych, mięsa i prod. mięsnych dla DPS Konstantynów (ogłoszenie w BZP nr 246858)
27.11.2008 12:00 ogłoszenie o zbieraniu ofert na zakup łóżek rehabilitacyjnych
26.11.2008 11:28 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Przetarg nieograniczony w celu wyboru w dniu 05.12.08 wykonawcy zamówienia na dostawę koksu grubego i węgla kamiennego grubego dla DPS w Konstantynowie Łódzkim
18.11.2008 13:22 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - przetarg nieograniczony w celu wyboru w dn 28.11.08 wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł.
18.09.2008 10:50 ogłoszenie o unieważnieniu części II przetargu z dn.16.09.08 na dostawę koksu i węgla dla DPS Konstantynów (ogł. o zamówieniu nr 212566-08)
18.09.2008 10:27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 16.09.08 na dostawę koksu i węgla kamiennego dla DPS Konstantynów (ogł. 212566-08) - Część I zamówienia
04.09.2008 13:24 Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony w celu wyboru w dniu 16.09.08 wykonawcy zamówienia na dostawę koksu i węgla dla DPS Konstantynów
07.08.2008 13:00 ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro na dostawę pieczywa i art. piekarniczych dla Dps Konstantynów
12.06.2008 12:28 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 117917 - 2008
03.06.2008 10:01 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg w dniu 12 czerwca 2008 na dostawy produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS Konstantynów
19.05.2008 12:32 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę art. spożywczych do DPS Konstantynów w dniu 19.05.2008
09.05.2008 14:02 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg w dniu 19.05.2008 na dostawę produktów spożywczych do DPS w Konstantynowie Łódzkim
09.04.2008 12:35 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 09.04.2008 na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł.
01.04.2008 13:18 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w celu wyboru w dn. 09.04.2008 roku wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Łódzkim