Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2014 15:17 Zawiadomienie 6341 46 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu działki 6/9 obr. K-13 w Konstantynowie Łodzkim do Cieku ze śrebrnej
09.01.2014 13:23 Zawiadomienie 6341 38 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego na działce nr ew. 661 w Lutomiersku
20.12.2013 15:00 Zawiadomienie - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 567 w Zdziechowie gm. Lutomiersk
20.12.2013 14:24 Zawiadomienie 6341 42 - odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z Zakładu PPHU IMPOL w Gospodarzu
10.12.2013 15:20 Zawiadomienie 6341 43 - wykonanie zbiornika odwadniającego na działce nr ew. 2163/2 w Ksawerowie
03.12.2013 15:40 Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie stawu ziemnego na działce nr ew. 38 w Markówce gm. Dobroń
03.12.2013 14:55 Zawiadomienie 6341 40 - odprowadzenie wód deszczowych z ul. Okrężnej w Hucie Dłutowskiej do rowu melioracyjnego w hm 0+29
03.12.2013 14:35 Zawiadomienie 6341 39 - odprowadzenie wód deszczowych z ul. Polnej do rowu otwartego w hm 1+47
03.12.2013 13:22 Zawiadomienie 6341 33 - odprowadzanie nadmiaru ścieków deszczowych ze zbiornika wodnego do rowu w Ksawerowie
03.12.2013 13:07 Zawiadomienie 6341 32 - pietrzenie wód rzeki Dobrzynki w km 8+740 dla potrzeb MOSiR w Pabianicach
14.11.2013 13:36 Zawiadomienie 6341 37 - przebudowa rowu melioracyjnego R-4 od km na działce nr ew. 554 w Rydzynach
14.11.2013 13:19 Zawiadomienie 6341 36 - wykonanie studni P-1 i otworu P-2 na terenie zakładu uprawy pieczarekw Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 3a
14.11.2013 13:09 Zawiadomienie 6341 35 - likwidacja odcinka rowu na działkach nr ew. 610 i 611 w Piatkowisku gm. Pabianice
05.11.2013 16:19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
08.10.2013 15:26 Zawiadomienie 6341 31 - likwidacja dwóch sączków drenarskich na działce nr ew. 53/7 obr. K-53/7 w Konstantynowie Łódzkim
04.10.2013 10:37 Zawiadomienie 6341 30 - wykonanie stawu na działce nr ew. 52 w Charbicach Dolnych gm. Lutomiersk
17.09.2013 15:24 Zawiadomienie 6341 29 - wykonanie studni nr 2 w m. Prusinowice gm. Lutomiersk oraz pobór wód podziemnych z wymienionego ujęcia
17.09.2013 15:15 Zawiadomienie - 6341 28 - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego na rzece Jesionce od km 9+441,60 do km 9+449,20 w Dłutowie
17.09.2013 14:53 Zawiadomienie 6341 23 - wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr ew. 229/13 w Charbicach Górnych
03.09.2013 11:27 Zawiadomienie 6341 25 - wykonanie stawu wodnego i rowu opaskowego na działkach 148/1 i 146/10 w Zalewie gm. Lutomiersk.
03.09.2013 11:00 Zawiadomienie 6341 24 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew 2161/42 w Ksawerowie
03.09.2013 10:53 Zawiadomienie 6341 22 - wykonanie stawu na działce nr ew. 115/14 w Pawlikowicach gm. Pabianice
03.09.2013 10:44 Zawiadomienie 6341 20 - wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 61 w Łaziskach gm. Dłutów
02.09.2013 16:19 Zawiadomienie 6341 19 - wykonanie urządzen wodnych na działkach nr ew. 56/4 i 56/2 w Dobroniu Małym
02.09.2013 16:10 Zawiadomienie 6341 18 - wykonanie urządzenia wodnego w Ksawerowie na działce nr ew. 1456 ul. Szeroka.

1 2 następna