Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2013 09:33 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2013 roku
23.07.2013 09:31 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.
23.07.2013 09:29 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.
23.07.2013 09:27 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał roku 2013
23.07.2013 09:26 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
23.07.2013 09:24 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał roku 2013
23.07.2013 09:23 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2013 roku
23.07.2013 09:20 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2013 roku
23.07.2013 09:18 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2013 roku
30.04.2013 12:21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 12:11 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 12:10 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
30.04.2013 12:09 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za I kwartał roku 2013
30.04.2013 12:08 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 12:07 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2013 roku
30.04.2013 12:05 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013r.
30.04.2013 11:53 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.
30.04.2013 11:49 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał roku 2013

poprzednia 1 2