Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2009 13:09 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu - dostawa koksu grubego do DPS w Konstantynowie Ł.
17.12.2009 10:41 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
24.11.2009 12:09 Ogłoszenie o zamówieniu: przetarg nieograniczony w dn. 7 grudnia 2009r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę prod. mleczarskich do DPS w Konstantynowie Ł. (ogłoszenie w BZP nr 219457/09)
20.11.2009 10:43 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
17.11.2009 10:26 ogłoszenie oplanowanym zamówieniu - zakup wyposażenia do kuchni DPS w Konstantynowie Ł.
06.11.2009 14:02 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejsia głównego DPS w Konstantynowie Ł.
04.11.2009 12:19 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przetarg nieograniczony w dniu 26.11.09 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na rozszerzenie istniejącego systemu monitorującego w DPS w Konstantynowie Ł.
28.10.2009 12:24 ogłoszenie o planowanym zakupie urządzeń do rozszerzenia systemu monitorującego: przyzywowo alarmowego dla DPS w Konstantynowie Ł.
26.10.2009 11:15 ogłoszenie o planowanym zleceniu na wykonanie chłodni w DPS w Konstantynowie Ł.
12.10.2009 11:02 Ogłoszenie o planowanym zakupie suszarki bębnowej z podgrzewaczem elektrycznym dla DPS w Konstantynowie Ł.
02.10.2009 10:54 Ogłoszenie o planowanym zakupie prasowalnicy nieckowej z podgrzewem elektrycznym dla potrzeb DPS
02.10.2009 10:44 ogłoszenie o zamiarze zakupu mebli do stołówki DPS
01.10.2009 12:07 Ogłoszemie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony w dniu 23 października 2009 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na montaż instalacji sygnalizacji alarmu SAP w DPS w Konstantynowie Ł..
29.07.2009 13:03 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
10.07.2009 11:03 ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert w dniu 22.07.2009 na dostawę pieczywa i prod. piekarniczych dla DPS Konstantynów
26.05.2009 09:57 ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja w konkursie ofert w dniu 08.06.09 na dostawę produktów chemii gospodarczej do DPS w Konstantynowie Ł
21.05.2009 11:36 ogłoszenie o zamówieniu - publiczny przetarg nieograniczony w dniu 05.06.2009 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS w Konstantynowie Ł.
18.05.2009 11:49 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony w celu wyboru w dniu 29 maja 2009 roku wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł.
16.04.2009 11:27 ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert na dostawę artykułów chemicznych do DPS Konstantynów w dn. 24.04.2009
09.04.2009 11:09 ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony w dniu 27.04.2009 na dostawę produktów spożywczych do DPS Konstantynów
12.01.2009 10:54 Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę leków do DPS w Konstantynowie Łódzkim (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami)