Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2010 12:33 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Ł. (zam. publiczne ogł. w BZP nr 328081, 18.11.10)
30.11.2010 13:35 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieogr. w dn. 23.11.10 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na remont i modernizację instalacji wentylacji w DPS "Pod Dębami" (ogł.BZP 312123
24.11.2010 10:57 wyiaśnienie treści specyfikacji - przetarg nieograniczony w dniu 1 grudnia 2010 na dostawę produktów mleczarskich do DPS POD DĘBAMI (ogł wBZP nr 328081-2010)
18.11.2010 10:35 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 1 grudnia 2010 roku w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS "POD DĘBAMI " w Konstantynowie Ł.
05.11.2010 12:25 Korekta SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn. 23 listopada 2010 na remont i modernizację instalacji wentylacji w DPS 'Pod Dębam" w Konstantynowie Ł. (ogł. w BZP nr. 312123-2010)
04.11.2010 10:48 SIWZ do przetargu nieograniczomego w dniu 23 listopada 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na remont i modernizację instalacji wentylacji w DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Ł.
27.10.2010 14:10 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 26.10.2010 na wymianę okładzin podłogowych w DPS POD Dębami w Konstantynowie Ł. (ogł. w BZP nr 280493)
21.10.2010 12:26 wyjaśnienie treści SIWZ - Dotyczy przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2010 na wymianę okładzin podłogowych w DPS Pod Dębami w Konstantynowie Ł. (ogł. BZP nr 280493-2010)
15.10.2010 09:57 KOREKTA SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn. 26 października 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wymianę okładzin podłogowych w DPS POD DĘBAMI w Konstantynowie Ł. (ogł. BZP nr 280493-2010)
11.10.2010 08:21 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wymianę okładzin podłogowych w DPS POD DĘBAMI w Konstantynowie Łódzkim
17.09.2010 13:18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dniu 15.09.2010 na dostawę koksu przem.-opałowego dla DPS w Konstantynowie (ogł o zamówieniu BZP nr 243235)
07.09.2010 09:54 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 15 września 2010 na dostawę koksu do Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3
13.07.2010 10:48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 12.07.10 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę koksu do DPS Konstantynów (ogł. w BZP nr 173031)
01.07.2010 11:54 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 12 lipca 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę koksu przemysłowo-opałowego dla DPS w Konstantynowie Łódzkim
17.06.2010 10:09 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych dla DPS w Konstantynowie Ł. w dn. 10.06.2010 (ogł. o zamówieniu w BZP nr 138035)
09.06.2010 12:17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prod. warzywnictwa i ogrodnictwa dla DPS w Konstantynowie Ł. (ogł w BZP nr 132243/2010)
31.05.2010 11:43 Zawiadomiwenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 27.05.10 na dostawę prod. zwierzęcych, mięsa i prod. mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł. (ogł.w BZP nr 122755)
28.05.2010 10:17 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn.10.06.2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do DPS Konstantynów
24.05.2010 10:50 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn. 8 czerwca 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do DPS w Konstantynowie Łódzkim
13.05.2010 12:22 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dn 27 maja 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę prod. zwierzęcych, miesa i prod. mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł.
26.04.2010 10:23 SIWZ do publicznego przetargu nieograniczonego w dniu 7 maja 2010 r w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów spożywczych do DPS Konstantynów