Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2011 14:09 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
13.12.2011 14:19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałwgo
23.11.2011 13:30 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
26.10.2011 10:58 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
22.08.2011 08:04 nr sprawy ZP/7/2011/pr.wew ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych. Nr sprawy ZP/7/2011/pr.wew
25.07.2011 20:06 ZP/7/2011/pr.wew konkurs ofert na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych. Nr Sprawy ZP/7/2011/pr.wew
07.07.2011 09:39 ZP/4/2011, w BZP 163924 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Nr sprawy ZP/4/2011.
04.07.2011 21:27 ZP/3/2011 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa - ZP/3/2011
04.07.2011 21:20 ZP/5/2011 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę produktów spożywczych- ZP/5/2011
17.06.2011 22:59 ZP/4/2011 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Nr sprawy ZP/4/2011
17.06.2011 22:54 ZP/5/2011 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. ZP/5/2011
17.06.2011 22:44 ZP/3/2011 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa. ZP/3/2011
09.05.2011 15:47 ZP/1/2011/pr.wew ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert w dniu 20 maja 2011na dostawę koksu przemysłowo-opałowego grubego do DPS w Konstantynowie Łódzkim
22.04.2011 13:39 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
18.03.2011 10:24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego
15.02.2011 09:53 ogłoszenie o zamówieniu - konkurs ofert w dniu 12 marca 2011na dostawę artykułów chemicznych do DPS w Konstantynowie Łódzkim
07.02.2011 12:47 Wezwanie do odebrania depozytu po Pani HELENIE KOSMALI
21.01.2011 13:48 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku trwałego