Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2012 13:22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 4 grudnia 2012 na dostawę art. mleczarskich do DPS "pod Dębami " w Konstantynowie Łódzkim"
12.11.2012 08:55 ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony w dniu 04.12.2012 r. na dostawę produktów mleczarskich do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Ł.
12.11.2012 08:39 SIWZ do przetargu nieograniczonego w dniu 04.12.2012 r. na dostawę produktów mleczarskich do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
10.09.2012 19:54 ZP/17/2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWĘ 95 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 310936-2012, N
22.08.2012 20:16 ZP/17/2012 Przetarg nieograniczony w dniu 05-09-2012 na dostawę 95 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim. ZP/17/2012
28.06.2012 10:59 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę prod zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do DPS w Konstantynowie (ogł. w BZP 205958)
15.06.2012 20:22 ZP/11/2012 Przetarg na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/11/2012
13.06.2012 10:04 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych (nr ogł. w BZP 193024/12 )
12.06.2012 15:33 ZP/5/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim-ZP/5/2012
11.06.2012 18:09 ZP/8/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przetarg nieograniczony na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
01.06.2012 06:12 ZP/10/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/10/2012
31.05.2012 19:08 ZP/9/2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 27 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
16.05.2012 22:05 ZP/9/2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 27 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Dębami” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
16.05.2012 21:45 ZP/8/2012 Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/8/2012
27.04.2012 20:01 ZP/5/2012 Przetarg nieograniczony na Dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/5/2012
15.02.2012 15:59 ZP/1/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa 60 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w KOnstantynowie Łódzkim
03.02.2012 06:44 ZP/1/2012 PRZETARG NA DOSTAWĘ 60 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Dębami” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM